Tryggel ger mig möjligheten att erbjuda bättre omsorg.

 Linda vill ägna mer tid att ge sina vårdtagare den omsorg de förtjänar.

Linda vill ägna mer tid att ge sina vårdtagare den omsorg de förtjänar.

  • Tidigare insikter om hälsoproblem (Matvanor, sömnmönster, fallolyckor)

  • Ge bättre vård när det behövs som mest (Bättre översikt om patienters behov)

  • Kom närmare dina patienter (Bättre översikt som komplement till personbesök)

Linda (32, Lund) jobbar som hemsjukvårdare och är ansvarig för förebyggande sjukvård samt ett team av hemsjukvårdare på 10-15 personer. Hon är inte särskilt nöjd med kommunikationen mellan medarbetare. Ibland rapporteras inte problemen av personalen och de delar inte alltid information mellan varandra om vad som har gjorts hos vårdtagare. 

Hon är därför mycket tacksam för Tryggels tjänst, som några av hennes vårdtagare har installerat i hemmet. Informationen hon får hjälper henne att förbättra vården. Ibland kan hon se problem som hon inte annars hade fått reda på förrän det redan blivit för sent att göra någonting åt.

Linda får ett meddelande från Tryggel att det är möjligt att Sylvia (81, Lund), som bor ensam, kan ha problem med näringsintaget. I detalj förklarar meddelandet att över en tidsperiod har köket endast använts under lunchtid. Linda vet att det är då hemtjänsten gör regelbundna besök. Under kvällstid, däremot, är köket sällan i bruk.

Under nästa morgons gruppmöte tar Linda upp Sylvia och hennes matvanor. Personalen berättar att hon har sett lite tröttare ut på senare tid. De bestämmer att hålla extra koll på Sylvia, så väl som att ta reda på hur matsituationen ser ut när de inte är på plats.

Web Statistics